ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
   
Betűméret I kicsi I közepes I nagy
  
                
 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
         
1.
 
Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
   
   

• 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

• 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

• 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

• 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

• 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

• 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirűl és az önkormányzati képviselűk tiszteletdíjáról

• 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről